Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Добре дошли на сайта за информация,
отзиви и кандидатстване по програма ЕРАЗЪМ+ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

ЕРАЗЪМ+ е образователна програма на Европейския съюз. Основната й дейност в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване или обучение по договорености с университети-партньори или други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския съюз държави. Вижте подробности!
За повече информация за програмата вижте сайта на Център за развитие на човешките ресурси.

Новини

Международна седмица във Варшава
Езикова подготовка по английски език по програма Еразъм+ за преподаватели и административен персонал на ВТУ
Проведено обучение на преподаватели от ВТУ по проект EntreAction
Участие на ВТУ в нов одобрен проект по покана 2023, кръг 2 KA2 KA220-HED - Партньорства за сътрудничество във висшето образование, програма Еразъм+
Еразъм+ смесена интензивна програма за студeнти

Еразъм+ Партньори

Стратегия за интернационализация

Двустранно и вътрешно сътрудничество

Международен българистичен семинар

Други програми

Еразъм+ Проекти