Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Добре дошли на сайта за информация,
отзиви и кандидатстване по програма ЕРАЗЪМ+ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

ЕРАЗЪМ+ е образователна програма на Европейския съюз. Основната й дейност в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване или обучение по договорености с университети-партньори или други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския съюз държави.
За повече информация за програмата вижте сайта на Център за развитие на човешките ресурси.

vnimanie 1Правила за командировки, мобилности и стажове в чужбина
и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
в условията на епидемията от COVID-19


ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ВИЖТЕ ТУК.

Еразъм+ Партньори

Новини

Коледно парти  за студентите и практикантите от различни страни обучаващи се  по програма „Еразъм +“
Проект
Езикова подготовка по английски език по програма  Еразъм+ за преподаватели и административен персонал на ВТУ
ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ТИРАНА

Стратегия за интернационализация

Двустранно и вътрешно сътрудничество

Международен българистичен семинар

Други програми

Еразъм+ Проекти