Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

ОБЯВА

За „Еразъм+“ преподавателска мобилност за академичната 2023-2024 г.

 

Обявата е покана за кандидатстване за краткосрочна мобилност с цел преподаване за академичната 2023-2024 г. 

Всички преподаватели могат да кандидатстват за университети, с които има сключен междуинституционален договор за направлението, в което преподават.

Срок за подаване на документи:

      • За първия семестър на академичната 2023-2024 г.: 31 юли 2023 г.
      • За втория семестър на академичната 2023-2024 г.: 15 октомври 2023 г.

Документите се подават в кабинети 406 и 407 в Ректората.

Повече информация за условията и реда за кандидатстване и за участие в програмата с цел преподаване ТУК.

Документи за кандидатстване:

Преподавателите подават в кабинет 406/407 в Ректората следните документи:

 

За въпроси: Елена Тодорова, E-mail:

 

Университети, с които има сключен договор: