Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, проф. Христо Бонджолов, откри четвъртата международна Еразъм+ седмица „Български училища зад граница“, която се провежда в дните 20-23 юли 2022 г.

За участие се регистрираха 60 учители от 35 български училища от 12 държави (Австрия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Полша, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Франция и Чехия ). Те ще представят добрите си практики в организацията и обучението по български език, история и география на България и извънкласни дейности в българските училища зад граница. Част от учителите ще участват в обучение към Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ. Работните материали от срещата ще подпомогнат качественото провеждане на студентски практики по програма Еразъм+ в тези училища, към които ежегодно има голям интерес от страна на студентите на ВТУ. Сред участниците са две бивши Еразъм+ студентки на университета, които са участвали в Еразъм+ мобилност и сега отново се връщат вече като учителки. В седмицата се включват и експерти от Министерството на образованието - г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" и г-жа Ваня Балчева, експерт, както и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция на българите в чужбина - г-жа Райна Манджукова.